Lot Konopiska - strona oficjalna

Strona klubowa

Kalendarium

16

12-2018

niedziela

17

12-2018

pon.

18

12-2018

wtorek

19

12-2018

środa

20

12-2018

czwartek

21

12-2018

piątek

22

12-2018

sobota

Statystyki drużyny

Najnowsza galeria

Akademia Lubliniec - Lot I Konopiska
Ładowanie...

Mini-Chat

Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.

Wyszukiwarka

Historia po 1989 roku

   Najnowsza historia klubu związana jest głównie z sekcją piłki nożnej, która stała się wiodącą dziedziną działalności „Lotu”. Poza tym klub poszerzył zakres swojej aktywności sportowej o współorganizację imprez o charakterze ogólnopolskim – pucharu kraju w triathlonie i innych, podobnych imprez sportowych.            Te ostatnie lata aktywności przyniosły także rozwój klubowej infrastruktury, który trwa jeszcze w czasie pisania niniejszej pracy.

         W omawianym okresie zmieniła się również specyfika klubu: nie jest on już jedyną na terenie gminy organizacją sportową. W ostatnich latach powstało kilka nowych organizacji sportowych zainteresowanych głownie piłką nożną, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu sportem w gminie Konopiska („Alkas” Aleksandria, „Pająk” Wąsosz, trwająca reaktywacja sekcji piłkarskiej „Ruchu” Hutki).

         Niniejsza część pracy stara się pokazać, jak wygląda działalność klubu w nowych warunkach polskiej demokracji oraz w jakim kierunku idzie obecnie działalność zasłużonego dla regionu częstochowskiego LZS-u.


Współczesność klubu.

 

         W nowych warunkach politycznych klub otrzymał solidne wsparcie ze strony gminy (wójt Mieczysław Chudzik). Zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbyte w 1990 roku przyniosło kolejne, kosmetyczne zmiany w Zarządzie, który liczył nadal 13 osób. Prezesem po raz kolejny wybrano Mariana Wolnego, który miał trzech zastępców: Jerzego Walentka, Henryka Klechę oraz Alfreda Ściebiora. Sekretarzem pozostała Halina Wolna. Nie zaszła też zmiana, jeśli chodzi o klubowego skarbnika: nadal piastował tę funkcję Zdzisław Kruk. Członków zwyczajnych zarządu było siedmiu: Stanisław Sączek, Ryszard Pacak, Edward Trzepizur, Wiesław Dziedzicki, Kazimierz Barański, Andrzej Tanerski oraz Wacław Ciura.

         Klubowy Zarząd doprowadził w 1990 roku do przyjazdu do Konopisk, z okazji Dnia Piłkarza, drużyny „Ruchu” Chorzów. Wynik meczu brzmiał 1:3 (0:3), ale był on sprawą drugorzędną. Była to kontynuacja działań propagatorskich, które rozpoczęto rok wcześniej wizytą sosnowieckiego „Zagłębia”.

         Większe zmiany w Zarządzie przyniosły wybory z 1991 roku. Nowym prezesem wybrano Alfreda Ściebiora, a jedynym wiceprezesem pozostał Jerzy Walentek. Spośród innych przetasowań: do zarządu, jako członkowie zwyczajni weszli: Wojciech Bator, Andrzej Szymanek oraz Marian Wolny – były prezes i naczelnik Gminy. Z zarządu ustąpili wówczas: Henryk Klecha, Wacław Ciura i Kazimierz Barański. Powołano także Komisję Rewizyjną w składzie: Andrzej Atłasik (przewodniczący) i Włodzimierz Banasiak. Rok ten był jednocześnie 45. w działalności klubu; z tej okazji do Konopisk zawitał częstochowski Raków, pokonując miejscową drużynę w stosunku 5:1 (gol honorowy autorstwa Andrzeja Szymanka; dla Rakowa strzelali: Palacz, Pawłowski, Żebrowski, Włodarczyk i Spychalski).

         W 1992 roku doszło do kolejnej zmiany Prezesa, którym został Zygmunt Jakubowski. Zebranie odbyło się 1 lutego tego roku. Poprzedni szef klubu – Alfred Ściebior – został wówczas drugim, obok Jerzego Walentka – wiceprezesem (ds. finansowych). Stanowisko sekretarza po Halinie Wolnej objął zaś Włodzimierz Banasiak. Do Zarządu weszli też nowi członkowie: Grzegorz Jarosz, Jerzy Kowalik i Ryszard Sobala, zastępując Pacaka, Tanerskiego i Batora.

         Kolejne lata nie przyniosły większych zmian. Późniejsze wybory wprowadzały tylko kosmetyczne zmiany wśród członków Zarządu. W 1994 roku klub przeprowadził się do wyremontowanego budynku, w którym mieściła się dotychczas lekarska przychodnia gminna (tuż obok boiska piłki nożnej).

         Kolejna – okrągła rocznica istnienia klubu przypadła na 1996 rok. Przygotowania do pięćdziesięciolecia podjęto już jesienią poprzedniego roku powołując Społeczny Komitet Obchodów. Jego przewodniczącym został Stanisław Sączek II. W skład zaś weszli: Z. Kruk, A. Szamanek, W. Bator, A. Ściebior, H. Wolna, M. Wolny, B. Pacak, R. Pacak, J. Polanowicz, Z. Jakubowski, W. Gidziela, A. Gidziela, W. Żukow, W. Banasiak, R. Szydłowski, R. Kościelniak, B. Kowalik, M. Janik, J. Walentek, W. Gorzelak, E. Trzepizur, E. Cierpiał, H. Jończyk oraz J. Wachowicz.

         Komitet zakończył pracę w czerwcu 1996 roku. Z pieniędzy, które pozostały po organizacji imprez związanych z jubileuszem zamontowano w siedzibie klubu telefon oraz dokonano wpłaty reszty sumy do banku, w przyszłości planując z niej dokonanie zakupu aparatury nagłaśniającej.

         Główne obchody miały miejsce w drugiej połowie czerwca. Głównym punktem była msza święta w kościele parafialnym pod wezwaniem Św. Walentego w Konopiskach, podczas której dokonano poświęcenia sztandaru. Następnie odbyła się druga część oficjalnych uroczystości (sala sportowa), podczas której przyznano odznaczenia Rady Głównej LZS. Kolejnego dnia odbył się mecz piłki nożnej z zaproszoną pierwszoligową drużyną „Rakowa” Częstochowa (wynik 1:11). Później oldboje klubu zmierzyli się z zaprzyjaźnioną drużyną z Dźbowa. Odbył się też cykl imprez rekreacyjno -rozrywkowych, które zorganizowano dzięki Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Konopiskach (kierownik Halina Wolna) i Ochotniczej Straży Pożarnej (komendant J. Wachowicz).

         Dnia 15 grudnia 1997 roku ukonstytuował się nowy Zarząd. Prezes Jakubowski miał do pomocy dwóch wiceprezesów: ds. sportowych – Ignacego Polanowicza oraz ds. organizacyjnych – Romana Szydłowskiego. Zmiana zaszła też na stanowisku sekretarza klubu (Adam Gidziela). W tym roku dokonano też zakupu aparatury nagłaśniającej (20 000 000 złotych). Zatrudniono też na ½ etatu Panią E. Kamieńską, która prowadziła odtąd księgowość i dokonywała rozliczeń finansowych z Urzędem Skarbowym.

         Kilka istotnych dla klubu wydarzeń miało miejsce u progu 1998 roku. Z powodu złego stanu zdrowia dymisję złożył Prezes – Zygmunt Jakubowski, którego zastąpił Roman Szydłowski (obowiązki przejął w dniu 15 marca 1998 roku). W tym samym dniu – 18 stycznia 1998 roku rezygnację z funkcji skarbnika ogłosił po wielu latach działalności Zdzisław Kruk. Zarząd zadecydował, że funkcja skarbnika zostanie zlikwidowana, a kompetencje przejmie wiceprezes ds. finansowych. Po kilku dalszych miesiącach, dnia 1 kwietnia 1998 roku wiceprezes ds. finansowych – Ignacy Polanowicz – złożył rezygnację z powodów osobistych, a zastąpił go Tadeusz Masina. Kadencja Zarządu w trudnym dla klubu pod względem finansowym i sportowym okresie (o czym napiszę w części dotyczącej sekcji piłki nożnej) zakończyła się kolejnym zebraniem sprawozdawczo-wyborczym, które odbyło się 17 stycznia 1999 roku.

         Oprócz zmian, jakie nastąpiły we władzach klubu, podczas trwania kadencji, inne funkcje pozostały w dotychczasowych rękach: sekretarzem klubu był Adam Gidziela, od 15 marca 1998 roku także gospodarz klubu. Funkcję lekarza klubowego sprawował dr Wojciech Debudaj. W skład Zarządu wchodzili w tym czasie jeszcze: Wiesław Dziedzicki, Edmund Cierpiał, Aleksy Blukacz, Tadeusz Cierpiał, Zdzisław Kruk, Jerzy Walentek, Andrzej Szymanek, Alfred Ściebior, Bogdan Lachowski, Ryszard Kościelniak (jednocześnie opiekun drużyn juniorskich), Zbigniew Janicki oraz Jarosław Brącel (zrezygnował w trakcie kadencji, nie mogąc pogodzić obowiązków z nauką i pracą).

         Po burzliwych latach 1997/98 zebranie ze stycznia 1999 roku przyniosło spore zmiany. Wybrano nowego Prezesa – Tadeusza Masinę. Pomagało mu trzech wiceprezesów: ds. organizacyjnych (Wiesław Dziedzicki), ds. finansowych (Wiesław Ciekot) oraz ds. sportowych (Roman Szydłowski). Bez zmian było na stanowisku sekretarza klubu, nie powołano już, zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami – skarbnika. Nowymi członkami Zarządu zostali: Janusz Korzekwa, Longin Wysocki, Andrzej Miżejewski (kierownik drużyny trampkarzy), Stanisław Michalczuk, Jerzy Socha (późniejszy wójt Gminy), Ryszard Kita i Jan Anykiel. Do zarządu powrócili także: Edward Trzepizur oraz Włodzimierz Banasiak. Z poprzedniego Zarządu pozostali: Tadeusz Cierpiał, Aleksy Blukacz oraz Ryszard Kościelniak (kierownik drużyny juniorów). Powołano także Komisję Rewizyjną w składzie: Wojciech Bator, Andrzej Atłasik oraz Zdzisław Kruk.

         Rok 1999 przyniósł również ostatnią jak dotąd, kosmetyczną zmianę nazwy klubu. Odtąd zamiast Ludowego Klubu Sportowego „Lot”, nazywa się on Gminny Ludowy Klub Sportowy (GLKS) „Lot” Konopiska. Wiązało się to zarówno z charakterem, ale i pomocą, jakiej udziela klubowi Gmina Konopiska. „Lot” stał się jednostką budżetową Gminy Konopiska.

         Klub zorganizował w tym czasie sporo imprez sportowych, o których napiszę poniżej. Wykonano też remont płyty boiska.

         Zebranie sprawozdawcze, które odbyło się 20 lutego 2000 roku, udzieliło absolutorium Zarządowi za pierwszy rok działalności. Mając na uwadze konieczność wypracowania środków finansowych na bieżącą działalność klubu organizowano festyny na obiektach klubowych, z których dochód zasilał kasę klubu. Takie wydarzenia stały się stałym elementem letnich weekendów w Konopiskach. W 2000 roku odbyły się dwa takie festyny: 30 kwietnia i 1 maja.

         Dnia 2 listopada Państwo A. W. Gidzielowie zrezygnowali z pracy jako gospodarze obiektów klubu. Na ich miejsce zatrudniono Panią O. Jabłońską.

         Na przełomie 2000 i 20001 roku, dzięki pomocy Urzędu Gminy dokonano remontu pomieszczeń przynależących do klubu. Na remont złożyły się: malowanie, poprawa wylewek, wymiana wykładzin w budynku klubu, glazura i terakota w łazienkach i WC. Sponsorem tych prac był Prezes – Tadeusz Masina.

         Kolejnym pomysłem Zarządu na podreperowanie budżetu klubowego było wydanie kalendarza „Lotu” na 2001 rok, z którego dochód zasilił kasę klubu.

         Niestety, początek 2001 roku przyniósł też duże straty dla klubu. 17 stycznia wybuchł pożar na strychu budynku klubowego, którego przyczyną było zwarcie w instalacji elektrycznej. Zniszczeń dopełniła paradoksalnie akcja ratunkowa, gdyż użyta do gaszenia pożaru woda na skutek ujemnej temperatury zaczęła zamarzać i dokonała wielu zniszczeń. Niespodziewane wydatki na wymianę instalacji elektrycznej, reperację dachu oraz malowanie i usuwanie efektów pożaru spowodowały zakłócenia w budżecie klubu.

         W tym samym roku odbyło się kolejne spotkanie pokoleń, zorganizowane z okazji 55-lecia klubu i 50-lecia sekcji piłki nożnej. Spotkanie zostało urozmaicone meczem odmłodzonej drużyny „Lotu” z „Braćmi Strach” oraz oldbojów „Lotu” z oldbojami częstochowskiej „Skry”. Głównym animatorem imprezy był Stanisław Sączek. Przy okazji klub odznaczony został złotą, honorową odznaką RG LZS-ów oraz złotą honorową odznaką PZPN.

         Kolejne lata przyniosły dalszą stabilizację klubu. Najpierw na czele z Prezesem Atłasikiem, a następnie z aktualnie urzędującym (dane na styczeń 2007 roku) – Ignacym Polanowiczem „Lot” dalej gruntował swoją wysoką pozycję w regionie. W tym czasie bardzo dobrze układała się współpraca klubu z wójtem gminy – Jerzym Sochą, wicewójtem – Jerzym Żurkiem oraz dyrektorem Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji – Zenonem Smoluchem. Dobre kontakty nawiązano też z Radą Gminy. Klub bazuje obecnie także na środkach pozyskanych z Gminy, sponsoringu firm prywatnych (Bracia Strach, firma Tabex). Poza tym czerpie środki na działalność bieżącą z organizacji imprez, festynów, a także biletów meczowych. Wszystko to musi pokryć zatrudnienie gospodarza obiektu, księgowej, 2 instruktorów piłki nożnej, rachunków za telefon i energię elektryczną. Transport meczowy zapewnia firma Tabex.

         W 2006 roku klub zakończył gruntowny remont dotychczasowego stadionu. Wymieniono w całości płytę boiska, a także zamontowano trybuny na 350 miejsc. Trwają też prace nad powstaniem kompleksu sportowego na „Pająku”. Ma on obejmować trzy płyty boisk, korty tenisowe, boiska do siatkówki, koszykówki, budynek klubowy z częścią hotelową oraz ośmiotorową bieżnię.

         Rok 2006 był pamiętny dzięki kolejnemu okrągłemu jubileuszowi – 60 -lecia klubu. Z tej okazji rozegrano w sobotę 20 maja 2006 roku mecz pomiędzy byłymi reprezentantami Polski oraz weteranami miejscowego „Lotu”. W spotkaniu wystąpiło dwóch graczy z drużyny Orłów Górskiego - Grzegorz Lato i Jan Domarski oraz grupa zawodników z pierwszoligowej niegdyś „Jagielloni” Białystok. Klika tygodni później Lot po raz kolejny uświetnił swój jubileusz, goszcząc I-ligowy zespół Górnika Zabrze, z którym przegrał spotkanie sparingowe 1:4 (1:1).

         W sezon 2006/07 klub wszedł z nadzieją odegrania głównych ról w klasie okręgowej, a być może nawet zdobycia awansu do klasy międzyokręgowej. Niestety, na półmetku rozgrywek drużyna zajmowała trzecie miejsce, ale z dużą stratą punktową do literującej drużyny „Orła” Babienia-Psary zasilonego kilkoma piłkarzami nie mieszczącymi się w barwach II-ligowej „Polonii” Bytom.

         Na zakończenie tej części, dla porządku chciałbym wymienić jeszcze obecne (dane na początek stycznia 2007 roku, przed zebraniem sprawozdawczo-wyborczym) władze klubu. W ich skład wchodzą: Prezes – Ignacy Polanowicz, wiceprezes ds. sportu – Edward Trzepizur, wiceprezes ds. organizacyjnych -  Andrzej Tanerski, wiceprezes ds. finansowych Bogdan Kowalik, sekretarz – Halina Wolna. Komisję rewizyjną tworzą: Wojciech Bator, Ryszard Szczerbak, Zdzisław Kruk. Członkami zwykłymi zarządu są: Adam Gidziela, Roman Szydłowski, Tadeusz Masina, Aleksy Blukacz, Wiesław Strach, Wojciech Debudaj, Andrzej Szymanek, Jerzy Walentek, Stanisław Sączek. Trenerami poszczególnych, aktualnie działających sekcji, są: Sławomir Bartłomiejczyk (trener seniorów, który zastąpił od 1 grudnia 2005 roku Andrzeja Szymanka po jego rezygnacji w związku z obowiązkami zawodowymi), Zbigniew Sączek (trener juniorów) oraz Michał Chaładaj (trener trampkarzy młodszych). Kierownikiem zespołu jest Zenon Chaładaj. „Lot” posiada obecnie cztery sekcje piłki nożnej: seniorów, juniorów starszych, trampkarzy starszych i trampkarzy młodszych. Brak jest tylko sekcji juniorów młodszych. W ostatnim dotychczas rozegranym spotkaniu zespół zwyciężył na własnym stadionie ekipę „Płomienia” Kuźnica Marianowa 3:1 (1:0). Następny mecz drużyna rozegra wiosną 2007 roku, tworząc dalszy etap historii „Lotu”.

         Warto może kilka słów poświęcić wreszcie statutowi klubowemu, który sięga 1967 roku, kiedy to klub uzyskał osobowość prawną. Obecny Statut GLKS „Lot” składa się z siedmiu rozdziałów. Pierwszy z nich dotyczy omówienia osobowości prawnej klubu, jako stowarzyszenia sportowego. Działa on w oparciu o ustawy o kulturze fizycznej i prawie o stowarzyszeniach. W nazwie klubu zastrzeżono możliwość jej rozszerzania o nazwę ewentualnego sponsora. Struktura organizacyjna, cele działania, akty wewnętrzne oraz inne materiały wydane przez klub, a dotyczące jego działalności wewnętrznej pozostają w samodzielnych decyzjach władz klubowych.

         Działalność klubowa zasadza się na pracy społecznej jego członków, ale w uzasadnianych przypadkach klub może zatrudniać pracowników etatowych.

         Barwy klubowe są niebiesko – zielono – czarne (zgodne z przyjętymi w momencie powstania). Klub posiada też własną odznakę, emblemat, sztandar. Jest członkiem Zrzeszenia LZS i PZPN.

         Klub prowadzi też działalność gospodarczą. Służy to pozyskaniu środków na działalność bieżącą. Szczegółowo rozpisano te możliwości w §8 rozdziału I statutu.

         Kolejne sprawy normują dalsze rozdziały statutu. Jest w nim zapisane, że głównym celem działalności klubu pozostaje krzewienie kultury fizycznej, prowadzenie pracy wychowawczej i umożliwienie wszystkim chętnym z obszaru Gminy uprawiania sportu (głównie piłki nożnej). Cele te realizowane są przez współpracę z samorządami, przynależność do struktur sportowych, uczestnictwo w zawodach, organizowanie imprez masowych, działalność szkolno-wychowawczą.

         Członkowie klubu dzielą się na: zwyczajnych, uczestników, honorowych oraz wspierających. Władze zaś, to Walne Zebranie Członków, na którym dokonuje się wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej (powoływanej do kontroli działalności statutowej i finansowo-gospodarczej klubu). Kadencja władz trwa 4 lata, po dwóch odbywa się zebranie sprawozdawcze, a po czterech (pełnej kadencji) – sprawozdawczo-wyborcze. Podczas zebrania wszyscy członkowie dysponują głosami stanowiącymi, za wyjątkiem członków wspierających – z głosem doradczym.

         W przerwach pomiędzy Walnymi Zebraniami na czele Klubu stoi Zarząd na czele z Prezesem. Składa się on z 9-15 osób, 1-3 wiceprezesów oraz skarbnika i sekretarza. Zarząd reprezentuje klub na zewnątrz, realizuje uchwały, zarządza funduszami, sporządza sprawozdania roczne i zatwierdza bilans, ustala strukturę wewnętrzną i regulaminy, przyjmuje nowych członków, ustala wysokość składek, podpisuje umowy ze sponsorami.

         Majątek klubu stanowią: składki członkowskie, dobrowolne wpłaty, wpływy z organizowanych przez klub imprez, darowizny, dotacje, a także nieruchomości i ruchomości będące w gestii klubu (budynek klubowy, wyposażenie, sprzęt sportowy, itd. …).

         Wszelkie zmiany statutu, czy nawet likwidacja klubu, muszą nastąpić przy udziale 50% liczby członków decydujących większością 2/3 głosów.

Sekcja piłki nożnej.

         Omawiany okres działalności klubu jest jednym z bardziej udanych dla sekcji piłki nożnej. Dwukrotnie zdobyła ona awans do IV ligi śląskiej – bezpośredniego zaplecza III ligi państwowej. Przez pozostały okres czasu utrzymywała wysoki poziom – będąc zwykle w czubie rozgrywek częstochowskiej ligi wojewódzkiej (popularnej „okręgówki”). Poza tym ciągle miała miejsce i trwa nadal rozbudowa infrastruktury sportowej, która ma za zadanie dopomóc w rozwoju sportowym klubu.

         1989 rok drużyna seniorów powitała w klasie „A”, gdzie zajęła piąte miejsce. Poziom ten utrzymywała jeszcze w przeciągu kolejnych kilku sezonów. W tym czasie rozgrywała mecze towarzyskie z uznanymi ligowcami („Zagłębie” Sosnowiec, „Ruch” Chorzów, częstochowski „Raków”), o czym pisałem już powyżej.

         Przełomowy dla dalszego działania drużyny okazał się rok 1992. W tym czasie piłkarze „Lotu” zwyciężyli także w turnieju o „Białą Piłkę”, reprezentując Częstochowę w meczach z Myszkowem (4:3) i Lublińcem (2:1). W czerwcu tego roku kierowana przez Stanisława Sączka, Andrzeja Szymanka i Andrzeja Tanerskiego drużyna zdobyła po barażach awans do ligi okręgowej (wojewódzkiej). Po zajęciu I miejsca w klasie „A” grupie II drużyna przegrała pechowo baraże ze „Smugami” Kamyk 1:3. Na szczęście dla klubu z rozgrywek wycofał się drugi zespół „Sparty” Lubliniec i częstochowski ZPN zadecydował o drugiej rundzie baraży o wolne miejsca w lidze. Lot pokonał Glinicę 5:2 i uległ „DEAL-owi” Panki 2:3. W trzecim meczu Panki pokonały Glinicę 6:0. Do klasy wojewódzkiej awansowały: „DEAL” i „Lot”. Spory sukces odnieśli też wówczas juniorzy, plasując się na III miejscu w klasie „A”. Piłkarze zwyciężyli także w turnieju zorganizowanym z okazji Święta Niepodległości, odnosząc sukces w turnieju zorganizowanym przez WKFiT UM w Czestochowie. W czerwcu 1992 roku Bartosz Kowalski – gracz „Lotu” – reprezentował okręg Katowice w rozgrywkach o Puchar Michałowicza. Był to rzadki przypadek, kiedy w tego typu imprezie występował gracz z LZS-ów.

         Pierwszy mecz w „okręgówce” drużyna rozegrała z „Olimpią” Huta Stara, zwyciężając 6:2 (3:1). Gole zdobyli: A. Szymanek – 4, A. Tanerski – 1 i T. Tronina – 1. Lot wystąpił w składzie: Kaim – Walentek, A. Frania, Blukacz, Tronina, Tanerski, Kościelniak (46`Kołodziejczyk), Sączek, Banasiak, A. Szymanek, Nogalski. Za tym zwycięstwem poszły następne, co zbliżyło Lot do kolejnego triumfu. W przerwie międzyrozgrywkowej odmłodzony zespół „Lotu” zwyciężył w Kuźnicy Marianowej, zdobywając Puchar naczelnika WSiT w Częstochowie, pokonując „Ruch” Hutki 3:1 i „Płomień” Kuźnica 1:0. Największym, jak dotychczas sukcesem, było wywalczenie już w następnym sezonie 1992/93 kolejnego awansu, tym razem do IV ligi międzyokręgowej – śląskiej, zaplecza III ligi. Pomogli w tym nowi zawodnicy: Wojciech Sączek, Adam Stankowski, Mariusz Drej oraz Ryszard Nogalski. Sukces był tym większy, że drużyna przystępowała do sezonu z pozycji beniaminka. W tym czasie zespół odniósł 22 zwycięstwa w 30 spotkaniach. Decydujące punkty zdobyto w 29. kolejce, pokonując w wyjazdowym spotkaniu „Wartę” Kamieńskie Młyny 5:1. Królem strzelców ligi wojewódzkiej z 48 trafieniami został Andrzej Szymanek. Także i drużyna juniorska odniosła bardzo duży sukces, awansując do ligi okręgowej. Z kolei trampkarze podczas „Turnieju Piłkarska Kadra Czeka” zdobyli awans do rozgrywek centralnych (trener Andrzej Szymanek) w Kaliszu.

         Występy w IV lidze trzeba było poprzedzić pracami nad boiskiem, które trzeba było dostosować dla wymogów tej klasy rozgrywkowej (ścięcie gałęzi drzew nad płytą boiska, odgrodzenie murawy od kibiców). Przed sezonem klub wzmocnili: Jacek Klama z „DEAL-u” Panki oraz Jerzy Fronczak – były bramkarz „Olimpii” Huta Stara. Pierwszy mecz w tej klasie rozgrywkowej „Lot” rozegrał na swoim boisku ze „Stalą” Bielsko, ulegając 1:3 (1:1). Honorowego gola strzelił w 41 minucie Mariusz Drej (wyrównując wówczas stan meczu), a „Lot” wystąpił w składzie: Kardacz – Blukacz (J. Szymanek), Tanerski, Walentek, Kowalik – A. Stankowski, W. Sączek, Tronina, Klama (Ciechanowski), A. Szymanek, M. Drej. Zespół prowadził Stanisław Sączek II. W przerwie rozgrywek, z zajmującego 14 lokatę zespołu odszedł jednak szkoleniowiec drużyny - S. Sączek II (z powodów zdrowotnych), którego zastąpił Zbigniew Ormańczyk. Klub pozyskał za to kolejnych zawodników: Włodarczyka (bramkarz) z „Rakowa” oraz Szecówkę (także „Raków”). Sezon zakończono jednak na 15 miejscu, co wiązało się ze spadkiem.

         Pobyt seniorów w IV lidze był krótki, liga okazała się być zbyt silną dla zespołu „Lotu”. Poza tym na minus odbiła się rezygnacja dotychczasowego trenera, z którym związane były największe sukcesy klubowe.

         Drużyny juniorów i trampkarzy znalazły się w tym roku w czubie swoich klas rozgrywkowych.

         Pierwszy sezon po spadku do klasy wojewódzkiej drużyna zakończyła na piątym miejscu. W tym roku zakończono oświetlanie boiska, a dwaj młodzi zawodnicy „Lotu”: Rafał Koperkiewicz i Tomasz Urbański zostali powołani na konsultacje kadry Polski juniorów młodszych.

         W maju 1996 roku kolejny młody wychowanek „Lotu” – Arkadiusz Musik znalazł się w składzie drużyny piłki nożnej OZPN-u Częstochowa na Puchar Michałowicza i Kuchara, która pokonała w finale rozgrywek na szczeblu makroregionu Katowice 2:1 (1:1).

         Najbliższe kilka sezonów I zespół „Lotu” spędził w V lidze wojewódzkiej (okręgowej). Zwykle drużyna plasowała się w górnej połowie tabeli. Wyjątkiem był kryzys, jaki dotknął drużynę w końcu lat 90-tych. Już sezon 1996/97 pokazał objawy kryzysu. Drużyna roztrwoniła dorobek z rundy jesiennej plasując się wiosną 1997 roku dopiero na ósmym miejscu. Wyłamali się z tego tylko juniorzy, którzy w przerwie międzyrozgrywkowej zajęli drugie miejsce w turnieju zorganizowanym w częstochowskiej Hali „Polonia” przez OZPN i Urząd Miasta w Częstochowie (ulegli w finale 0:1 drużynie „Rakowa”). Najlepszym piłkarzem tego turnieju został wybrany gracz „Lotu” – Rafał Koperkiewicz. Jesienią 1997 roku, w pierwszej rundzie sezonu 1997/98 zespół zdobył w dziewięciu pierwszych kolejkach tylko trzy punkty. W związku z tym 14 września złożył dymisję trener Andrzej Szymanek, a jego obowiązki przejął prowadzący dotychczas trampkarzy były gracz „Śląska” Wrocław i „Rakowa” Częstochowa – Mirosław Sieja. Pod jego wodzą na wiosnę drużyna odbiła się od dna tabeli, zdobywając w II rundzie aż 29 punktów (jesienią tylko 7). W przerwie pomiędzy rundą jesienną, a wiosenną dokonano zamontowania na stadionie nowych bramek, poprzednie nie spełniały wymogów rozgrywek. Trener Sieja, który miał znaczący wkład w zażegnanie kryzysu i uniknięcie spadku do klasy „A” zrezygnował z funkcji w sierpniu 1998 roku (powodem były zbyt wysokie dla klubu wymagania finansowe szkoleniowca). Zastąpił go były bramkarz I-ligowego „Rakowa” – Arkadiusz Gaik – występujący już wcześniej w „Locie”, jako bramkarz. W drużynie pojawił się też inny gracz z Częstochowy – Arkadiusz Lampa, który objął jednocześnie funkcję instruktora drużyny trampkarzy. Wzmocniona trzema byłymi graczami z rodowodem ligowym drużyna powróciła do czołówki klasy okręgowej.  Dzięki dobrym występom, zarząd wspólnie z trenerem Gaikiem, postawił sobie za cel na sezon 1999/2000 ponowny awans do IV ligi śląskiej.

         W tym czasie działalność klubu nie ograniczała się do I drużyny. Na boisku w Konopiskach organizowano turnieje sołectw, które miały na celu upowszechnienie w gminie kultury fizycznej (zwycięstwo sołectwa Aleksandria w 1998 roku i sołectwa Konopiska w 1999 roku). Organizowano także turnieje szkół podstawowych, aby pomóc w selekcji młodzieży szkolnej do sekcji trampkarzy i tym samym stworzyć silną bazę szkolenia młodzieży.

         Koniec 1999 roku przyniósł drużynie I miejsce w lidze. Sukces zakłócił tylko nieprzyjemny incydent, który miał miejsce podczas meczu w Konopiskach 25 października 1999 roku z częstochowską „Victorią”, kiedy to doszło do naruszenia nietykalności cielesnej sędziego podczas meczu, przez jednego z pseudokibiców, który dostał się na murawę stadionu. Klub został za to ukarany karą porządkową w wysokości 500 złotych. Takich wybryków zdarzyło się na szczęście w całej historii klubu jedynie kilka.

         Także i drużyna trampkarzy odniosła w tym roku duży sukces, zajmując III miejsce w I Ogólnopolskim Turnieju Młodzików w Blachowni. Otrzymali za to komplet przenośnych bramek oraz 14 piłek.

                   Rok 2000 rozpoczął się od zwycięstwa drużyny trampkarzy w turnieju halowym w Hutkach koło Konopisk. W maju zorganizowano także kolejny turniej dla szkół podstawowych, szukając narybku dla drużyn juniorskich. Wreszcie w dniu 18 czerwca 2000 roku I drużyna mogła cieszyć się z drugiego w historii awansu do IV ligi piłki nożnej. Stał się on faktem dzięki zawodnikom, występującym w „Locie” podczas sezonu 1999/2000. Byli to: Arkadiusz Gaik (bramkarz), Tomasz Musialik (bramkarz), Rafał Komar, Tomasz Szecówka, Mariusz Komar, Artur Lampa, Grzegorz Dzianok, Dariusz Cierpiał, Przemysław Tanerski, Tomasz Ciechanowski, Bartosz Kowalski, Przemysław Kożuch, Sebastian Rajek, Marek Masztalerz, Mariusz Walentek, Wojciech Kiełbasa i Arkadiusz Szymanek. Kwestia awansu rozstrzygała się już po sezonie: na boisku rozgrywki wygrała drużyna „Sparty” Szczekociny, lecz w trakcie weryfikacji wyników dokonano przywrócenia wyniku boiskowego meczu pomiędzy „Spartą”, a „Olimpią” Truskolasy, wcześniej zatwierdzonego jako vo. 3-0 dla „Sparty” (udział nieuprawnionego zawodnika w zespole „Olimpii”). „Sparcie”, zamiast trzech punktów za walkower, pozostał tylko jeden za remis boiskowy (0:0). Dzięki temu w tabeli „Spartę” wyprzedził wcześniej drugi ze stratą jednego punktu „Lot”. Sprawa na skutek odwołań drużyny ze Szczekocin oparła się nawet o Naczelną Komisję Odwoławczą przy PZPN, która ten zatwierdziła ostateczne decyzje regionu.

         Po zakończeniu sezonu, aby móc dobrze zaprezentować się w gronie IV-ligowców, zespół znacząco wzmocniono. Zasilili go: Sebastian Mazur z „Dragona” Rusinowice, Leopold Kurzyński z KS Stradom Częstochowa, Łukasz Stachyra z „Polonii” Poraj, Arkadiusz Andruszkiewicz z „Płomienia” Kuźnica Marianowa, a także Rafał Popko występujący wcześniej w „Rakowie” Częstochowa i „Aluminium” Konin. Już w trakcie rozgrywek doszli jeszcze: Adam Awdiejew i Krzysztof Stępień – obaj z częstochowskiego „Rakowa”. W wyniku tych wzmocnień zespół po pierwszej rundzie IV-ligowych rozgrywek zajmował XIII pozycję, ale z realnymi szansami na utrzymanie. W tym czasie zrezygnował jednak z pełnienia swej funkcji trener Arkadiusz Gaik, którego żądań finansowych klub nie był w stanie zaspokoić. Jego funkcję przejął grający trener – Przemysław Kożuch (nie zdecydowano się, wbrew spekulacjom, zatrudnić Mirosława Siei, czy Mirosława Macińskiego). Drużynie nie udało się jednak utrzymać w lidze i ponownie wylądowała w „okręgówce”, gdzie z powodzeniem gra do dziś (stan na sezon 2006/07). Dość dużym sukcesem był udział „Lotu” w sezonie 2000/2001 w finale Pucharu Polski na szczeblu okręgu, gdzie zespół zmierzył się na boisku w Kłobucku z „Victorią” Częstochowa (wówczas niżej notowaną), przegrywając 1:2 (1:0). Lot zdobył nawet prowadzenie po golu Rajka w 4 minucie, ale trafienia Gładysza (51) i Szmigiela (76) pogrzebały nadzieje graczy z Konopisk na reprezentowanie okręgu w PP na szczeblu centralnym.

         Obecny zespół Lotu, to drużyna kierowana przez dwóch doświadczonych zawodników: Sebastiana Rajka i Bartosza Kowalskiego. Do nich dołączyła utalentowana młodzież: Daniel Górniak, Damian Skoczylas, Karol Tomczyk i Damian Kościelniak.

         Obecną kadrę tworzą: bramkarze: Sławomir Adamczyk (05.11.77), Damian Kościelniak (12.04.88), Marcin Łobacz (10.07.85), Tomasz Musialik (23.01.81), obrońcy: Damian Baliński (20.10.85), Daniel Górniak (27.01.88), Artur Jarzyn (24.06.81), Radosław Kamiński (26.06.84), Tadeusz Klyta (14.07.69), Damian Kościelny (28.11.84), Marek Mastalerz (06.06.83),
pomocnicy: Janusz Bryła (30.01.83), Sebastian Dziubek (17.03.76), Mariusz Jarzyn (19.07.82), Jarosław Kostarczyk (06.11.81), Bartosz Kowalski (06.09.77), Damian Skoczylas (09.11.88), Adam Szczerbak (24.10.86), Karol Tomczyk (05.09.89) oraz napastnicy: Marcin Kobus (30.11.80), Sebastian Rajek (21.09.76), Mariusz Sirek (03.10.84) i Patryk Tame (11.10.82).

Tabela ilustrująca wyniki ligowe sekcji seniorów w latach 1990-2007:

 

L.p.

Rozgrywki mistrzowskie

Organizator

Sezon

Miejsce

Ilość meczy

Zw.

Rem.

Por.

1

Klasa A

Podokręg Częstochowa

89/90

V

26

12

4

10

2

Klasa A

Podokręg Częstochowa

90/91

VI

18

7

3

8

3

Klasa A

Podokręg Częstochowa

91/92

II

22

14

3

5

4

Liga Okręgowa

OZPN Częstochowa

92/93

I

30

22

2

6

5

Liga Międzyokręgowa

OZPN Cz-wa – Bielsko - Opole

93/94

XV

30

10

2

18

6

Liga Okręgowa

OZPN Częstochowa

94/95

IV

34

17

6

11

7

Liga Okręgowa

OZPN Częstochowa

95/96

VII

30

11

10

9

8

Liga Okręgowa

OZPN Częstochowa

96/97

VIII

30

12

5

13

9

Liga Okręgowa

OZPN Częstochowa

97/98

X

30

11 (?)

5 (?)

14 (?)

10

Liga Okręgowa

OZPN Częstochowa

98/99

IV

30

16

8

6

11

Liga Okręgowa

OZPN Częstochowa

99/00

I

30

19

6

5

12

Liga Międzyokręgowa

Śląski ZPN

00/01

XIII

24

4

6

14

13

Liga Okręgowa

OZPN Częstochowa

01/02

VIII

30

11

6

13

14

Liga Okręgowa

OZPN Częstochowa

02/03

XII

30

8

8

14

15

Liga Okręgowa

OZPN Częstochowa

03/04

VI

30

11

9

10

16

Liga Okręgowa

OZPN Częstochowa

04/05

V

30

16

3

11

17

Liga Okręgowa

OZPN Częstochowa

05/06

V

30

14

4

12

18

Liga Okręgowa

OZPN Częstochowa

06/07*

III

16

8

5

3

RAZEM:

500

223

95

182

 

Inne sekcje i działalność sportowa w latach 1989-2006.

 

         Spośród innych obszarów aktywności sportowej klubu można wspomnieć jeszcze o wykazującej pewną aktywność w początku lat dziewięćdziesiątych sekcji tenisa stołowego dziewcząt i chłopców. Do najważniejszych osiągnięć w tej dziedzinie można zaliczyć drugie miejsce, jakie drużyna kobieca uzyskała w rozgrywkach klasy wojewódzkiej w sezonie 1991/92 oraz czwarte miejsce zajęte w rozgrywkach wojewódzkich przez drużynę męską w sezonie 1992/93 (11 zwycięstw i 1 remis w 18 spotkaniach). Trzy poprzednie sezony w klasie terenowej przynosiły drużynie męskiej tylko szóste i siódme miejsca (ostatnie w stawce), tym większy był to sukces. W tym samym sezonie kobieca drużyna zwyciężyła w rozgrywkach klasy wojewódzkiej, przegrywając dopiero w barażach prawo do gry w II lidze tenisa stołowego (w drużynie występowały m.in. Edyta Klimas, Ewa Pasek, Beata Kott, Elżbieta Ślusarczyk, Bożena Jabłońska). Kierownikiem zespołu był Jerzy Łęgowik. W barażach o ligę tenisistki spotkały się z zespołami „Transbudu” Oświęcim (3:7), „Ruchu” Zdzieszowice (7:3) i „Kolejarza” Gliwice (4:6). Zajmując trzecie miejsce w turnieju uzyskały dodatkową szansę na awans w meczu ze spadkowiczem z II ligi. Niestety, możliwości tej nie wykorzystano.

         Początek lat dziewięćdziesiątych przyniósł także kilka pucharów zdobytych przez juniorów, juniorki oraz dzieci do lat 13 i 14 (m.in. w Turnieju o Puchar Przeglądu Sportowego).

         Jeśli idzie o sekcję koszykówki, to w poprzedniej części pracy pisałem już o osiągnięciach z początku lat dziewięćdziesiątych, jakie były udziałem drużyny juniorskiej. W sezonie 1992/93 powstał klub GOKiS Konopiska – drużyna koszykówki mężczyzn, która zaczęła regularnie grać w rozgrywkach mistrzowskich (włącznie z sezonem 2006/07). Działa ona jednak poza głównymi strukturami klubowymi (za wyjątkiem początków istnienia), dlatego działalność jej pozwolę sobie w tym miejscu pominąć.

         Można jeszcze dodać, że z okazji 50-lecia klubu, w lutym 1996 roku odbyły się nieoficjalne mistrzostwa szkół rolniczych województwa w koszykówce, które rozegrano na sali sportowej w Konopiskach. Zespół GOKiS-u zajął w nich drugą lokatę, ustępując tylko ZSR Olesno, a wyprzedzając drużyny ze Szczekocin, Gosławic i Myszkowa.

         Nowością w działalności klubu była organizacja dnia 2 października 1999 roku przy współudziale Rady Głównej LZS-ów Ogólnopolskich Biegów Przełajowych. Zawody przeprowadzone zostały na terenach należących do Ośrodka Harcerskiego „Pająk”. Główne zasługi w perfekcyjnym zorganizowaniu imprezy, co wielokrotnie podkreślała prasa, przyznać należy szefowi częstochowskich LZS-ów – Stanisławowi Sączkowi, władzom Konopisk na czele z wójtem – Mieczysławem Janikiem oraz przewodniczącemu komitetu organizacyjnego – Andrzejowi Atłasikowi. W zawodach wzięło udział 700 biegaczy z 15 województw, reprezentujących aż 81 LKS-ów i LZS-ów.

         Klub współorganizował też kolejne duże imprezy ogólnopolskie, do jakich można zaliczyć Puchar Polski w triathlonie z lat: 2001 (sierpień), 2002 i 2003 (lipiec) oraz Mistrzostwa Polski w duathlonie z 2004 roku. Zresztą ośrodek częstochowski jest w tej dyscyplinie coraz silniejszy, o czym świadczą sukcesy częstochowianki – Ewy Dederko. Przy okazji można jako ciekawostkę podać, że Stanisław Sączek II aktywnie działa w częstochowskim Wiodącym LKS „Kmicic”, który jest w czołówce polskich klubów w triathlonie.

         Pewne sukcesy odnosiła też sekcja dżudo, współorganizowana razem z GOKiS Konopiska. Jednym z nich było trzecie miejsce Przemysława Winka w kategorii do 60 kg i także trzecia pozycja Pawła Kasztelana do 65 kg w mistrzostwach Zagłębia w Sosnowcu.

         W ramach propagowania sportu w regionie klub gościł też na spotkaniach z młodzieżą kilku znakomitych byłych zawodników z różnych dyscyplin sportu. W kwietniu 1999 roku z okazji Centralnych Dni Olimpijczyka w Konopiskach gościł były znakomity piłkarz – Zygmunt Anczok. Podobna okazja była pretekstem do spotkania ze znakomitym niegdyś siatkarzem, a obecnie trenerem – Stanisławem Gościniakiem. W Konopiskach gościła również doskonała polska lekkoatletka minionego okresu – Irena Szewińska (2001 rok), która wzięła m.in. udział w otwarciu gmachu Gimnazjum. W 2006 roku ponownie do Konopisk zawitał Zygmunt Anczok, a towarzyszyła mu tym razem znakomita pięcioboistka – Małgorzata Rydz.

 

         „Lot” był w przeciągu swej 60-letniej historii kopalnią talentów nie tylko dla piłki nożnej, ale i innych dyscyplin sportu (m.in. lekkiej atletyki: skoczek wzwyż – Zdzisław Komender reprezentował swego czasu I-ligowy Śląsk Wrocław).

         Wielu sukcesów klubu nie byłoby bez Stanisława Sączka II, znakomitego piłkarza, tenisisty stołowego, najbardziej utytułowanego spośród trenerów Lotu. Był on i jest organizatorem wszystkich ważniejszych jubileuszy klubowych, aktywnie działał też w RG LZS (przewodniczył jej).

            Omawiany w niniejszej części pracy okres, to dla klubu przede wszystkim działalność sekcji piłkarskiej. Przyniosła ona najwięcej emocji, szczególnie począwszy od lat dziewięćdziesiątych. W najnowszy okres historii klub wchodzi z dużymi nadziejami, które wiążą się przede wszystkim z rozwojem infrastruktury, finansowanej częściowo z funduszy unijnych oraz z młodą i perspektywiczną drużyną piłkarską, która daje nadzieje na przyszłość na kolejny upragniony awans do wyższej klasy rozgrywkowej (IV ligi).

 

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Reklama

Tabela ligowa

Ostatnie spotkanie

Lot KonopiskaMKS Myszków
Lot Konopiska 1:1 MKS Myszków
2016-09-25, 11:00:00
     
oceny zawodników »

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 7
Jura Niegowa - Lot Konopiska
Czarni Starcza - Grom Cykarzew
Promień Glinica - Olimpia Truskolasy
MKS Myszków - KS Panki
Sparta Lubliniec - Błękitni Herby
Orzeł Pawonków - Orkan Rzerzęczyce
MLKS Woźniki - Gmina Kłomnice

Logowanie

Wyniki

Ostatnia kolejka 6
Olimpia Truskolasy 0:0 Jedność Boronów
Orkan Rzerzęczyce MLKS Woźniki
Błękitni Herby 2:1 Promień Glinica
Lot Konopiska 1:1 MKS Myszków
Gmina Kłomnice 8:1 Czarni Starcza
Grom Cykarzew 1:9 Sparta Lubliniec
KS Panki 14:0 Orzeł Pawonków